Odmítáme minimální mzdu pod hranicí chudoby - prohlášení Sněmu ČMKOS

  • Zveřejněno: 26.05.2015

ČMKOS požaduje, aby vládní koalice dodržela svůj vlastní závazek obsažený v Programovém prohlášení, že podíl minimální mzdy na průměrné mzdě dosáhne 40 %. Občané ČR v pozici zaměstnanců jsou právě těmi, kteří nejvíce nesou tíži ekonomické transformace. Smyslem minimální mzdy je zabránit pádu zaměstnanců s nejnižšími mzdami do chudoby a zajistit, aby člověk, který pracuje, nebyl závislý na sociálních dávkách.

Poctivost potřebuje doložit - prohlášení Sněmu ČMKOS

  • Zveřejněno: 26.05.2015

ČMKOS rozhodně odmítá záměry politických stran a jejích představitelů, kteří zcela otevřeně prohlašují, že jsou připraveni všemi silami zabránit schválení zákonů, které by měly přispět k omezení daňových úniků a zúžit prostor pro korupci. Jde především o zákon o elektronické evidenci tržeb a zákon o prokazování původu majetku.

Poznámky ČMKOS k diskusi u kulatého stolu k TTIP

  • Zveřejněno: 26.05.2015
ČMKOS považuje vyjednávání smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství za nesmírně důležitou a vážnou záležitost pro budoucnost České republiky, EU a širší evropský prostor s dopady na ekonomickou a sociální situaci občanů ČR srovnatelnými snad pouze s politickými a ekonomickými změnami po roce 1989 a vstupem ČR do EU. Vzhledem ke globálnímu dopadu TTIP budou tyto změny a dopady pravděpodobně ještě závažnější.

Odbory podporují změnu poštovního zákona

  • Zveřejněno: 21.04.2015

Ve středu 22. dubna bude vláda projednávat změnu zákona o poštovních službách. Odbory tuto novelu podporují, protože její přijetí znamená zlepšení ekonomické situace České pošty. Ta má ze zákona povinnost zajišťovat univerzální službu. Náklady na její zajištění jsou velmi vysoké a dle současné právní úpravy by se na nich měli podílet všichni poštovní operátoři prostřednictvím kompenzačního fondu. Ten v praxi nefunguje, a tak je novela poštovního zákona nutná, protože České poště chybí peníze pro zaměstnance i na rozvoj.

Josef Středula: Nikdy jsme živnostníky nezatracovali!

  • Zveřejněno: 02.03.2015

Stále ještě doznívá mediální masáž, v níž se nejrůznější odborníci a komentátoři snaží vyvolávat polemiku mezi zaměstnanci a živnostníky, kdo jaké má výhodnější postavení, kdo na koho doplácí.