Pozice EOK k Evropskému pilíři sociálních práv

  • Zveřejněno: 13.10.2016

Priority EOK v současné fázi Konzultace s Evropskou komisí k Evropskému pilíři sociálních práv, které přijal mimořádný výkonný výbor 6. září 2016

Poziční dokument uvádí zjištění a doporučení EOK k Evropskému pilíři sociálních práv v polovině konzultačního procesu a shrnuje požadavky EOK do sedmi prioritních oblastí. Těmi jsou:

  1. Spravedlivější ekonomika pro vytváření kvalitních pracovních míst
  2. Zvýšení mezd a platů pro spravedlnost v práci a ekonomickou spravedlnost
  3. Zlepšení vymahatelnosti stávajících práv a zavedení nových práv
  4. Spravedlivá mobilita
  5. Bezpečné přechody na pracovním trhu
  6. Sociální ochrana a silné veřejné služby
  7. Institucionální změny pro zajištění stejného důrazu při prosazování Sociální Evropy

Vize změny hospodářské strategie ČR

  • Zveřejněno: 19.11.2015

Kde jsou příčiny dlouhodobého udržování nízkých mezd v ČR? Proč je změna profilu české ekonomiky naprostou nezbytností? Jsou východiska z pasti levné práce v ČR? Proč dlouhodobě zaostáváme v produktivitě práce? Komplexní analytický materiál ČMKOS zveřejněný dne 19. listopadu.

Odmítáme minimální mzdu pod hranicí chudoby - prohlášení Sněmu ČMKOS

  • Zveřejněno: 26.05.2015

ČMKOS požaduje, aby vládní koalice dodržela svůj vlastní závazek obsažený v Programovém prohlášení, že podíl minimální mzdy na průměrné mzdě dosáhne 40 %. Občané ČR v pozici zaměstnanců jsou právě těmi, kteří nejvíce nesou tíži ekonomické transformace. Smyslem minimální mzdy je zabránit pádu zaměstnanců s nejnižšími mzdami do chudoby a zajistit, aby člověk, který pracuje, nebyl závislý na sociálních dávkách.