Prohlášení ČMKOS k situaci v českém zemědělství

  • Zveřejněno: 14.02.2024

Českomoravská konfederace odborových svazů podporuje požadavky českých zemědělců směřující k řešení dopadů vysokých cen energií na jejich práci, na konkurenceschopnost České republiky a na životní úroveň obyvatelstva. ČMKOS žádá, aby vláda České republiky přijala účinná ekonomická i sociální opatření, která by těmto nepříznivým dopadům zabránila.

ČMKOS dlouhodobě požaduje, aby vláda přijala prorůstová opatření, která by urychleně nastartovala ekonomický růst a vyvedla zemi z prostředí vysoké inflace, poklesu reálných mezd a platů a obnovila přibližování České republiky k vyspělým zemím Evropské unie.

V oblasti zlepšování pracovních a sociálních podmínek ČMKOS požaduje:

  • přiblížení minimální mzdy úrovni 50 % průměrné mzdy,
  • přijetí úpravy dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance vykonávající namáhavé a rizikové práce,
  • zabránění nevhodným zásahům do zákoníku práce zahrnujícím mj. zavedení výpovědi bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele.

Věnujme se skutečným potřebám českých domácností a tomu, co naše občany v každodenním životě trápí!

Stanovisko k Návrhům NERV k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu

  • Zveřejněno: 01.02.2024

Materiál předložený Národní ekonomickou radou vlády (NERV) představuje 37 opatření majících za cíl zabezpečit vyšší dlouhodobě udržitelný ekonomický růst. Navrhovaná opatření směřují zejména do oblastí trhu práce a vzdělávání, částečně také do oblastí bydlení, správy a investic.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) má k předloženému materiálu zásadní výhrady, a to jak z pohledu samotného způsobu zpracování materiálu, východisek, které vedly ke zpracování 37 opatření, tak i k samotným navrhovaným opatřením.

Stanovisko ČMKOS k návrhu důchodové reformy

  • Zveřejněno: 06.01.2024
Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (návrh důchodové reformy).

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2023

  • Zveřejněno: 16.09.2022

ČMKOS byl předložen během minulého týdne ve dvou „tranších“ Návrh státního rozpočtu, ve kterém absentuje celá řada zásadních opatření, které jsou dopracovávány a projednávány v současných dnech („zastropování“ cen energií pro obyvatelstvo a firmy, daně z mimořádných zisků, úsporný tarif). ČMKOS nebyla při přípravě a projednání těchto návrhů konzultována. Vyhrazuje si proto se k těmto řešením vyjádřit ve chvíli, kdy jí budou předložena v kompletním stavu, včetně propočtu dopadů na veřejné finance a jednotlivé skupiny spotřebitelů.