• Zveřejněno: 04.03.2013

S účinností od 1. ledna 2013 bylo zahájeno důchodové spoření, které představuje nový důchodový pilíř v podobě dalšího (druhého) dobrovolného důchodového spoření umožňujícího jeho účastníkům převedení 3 % pojistného z průběžně financovaného povinného důchodového pojištění[1] do důchodových fondů spravovaných novými důchodovými společnostmi[2] za podmínky, že občan, který se dobrovolně rozhodne do nového důchodového spoření vstoupit, bude přispívat další 2 % ze svých mezd. Osoby starší 35 let se mohou zapojit do důchodového spoření pouze v období do 30. června 2013.

Zahájení náborové kampaně penzijních společností je provázeno poskytováním neúplných a nepřesných informací, zaměřených především na jednostranné zvýraznění potenciálních předností a výhod, které může zapojení se do tohoto nového II. důchodového pilíře české důchodové soustavy jeho účastníkům přinést a na zpochybňování schopnosti povinného průběžného solidárního důchodového pojištění (I. pilíř) poskytovat pojištěncům dlouhodobě sociálně přiměřené a finančně udržitelné důchody tvrzením, že dnešní mladí lidé budou pobírat ve srovnání se současnými důchodci poloviční důchody.

ČMKOS v rámci své důchodové koncepce zavedení důchodového spoření dlouhodobě odmítá z řady závažných ekonomických i sociálních důvodů, především proto, že privatizuje část průběžného důchodového pojištění, které je v současné době jediným plně funkčním důchodovým systémem v České republice, a tím záměrně ohrožuje jeho finanční stabilitu a budoucí důchodové nároky a současně na dlouhou dobu může ohrozit i rovnováhu veřejných financí, aniž by bylo schopno vyřešit demografické a sociální problémy, které jsou vytýkány důchodovému pojištění (tj. především zajistit vyšší důchody).

ČMKOS v zájmu plné informace občanů o výhodách a nevýhodách důchodového spoření přináší přehled důvodů, proč nedoporučuje vstupovat do důchodového spoření. Tyto důvody uvádí nejprve z pohledu potenciálních účastníků důchodového spoření a poté z pohledu celospolečenských souvislostí a důsledků.


Více v přiloženém souboru:
cmkos_import