• Zveřejněno: 26.05.2015

ČMKOS považuje tyto zákony za klíčové pro realizaci základních programových bodů Vize ČMKOS pro Českou republiku z roku 2012. Pokládá je za rozhodující podmínky pro nápravu současného stavu české společnosti a vývoje ekonomiky.

ČMKOS oceňuje, že současná vláda se hlásí nejen k dlouholetému požadavku odborů, ale především k požadavku těch podnikatelů, kteří si přejí férové podnikání. Pokud se podaří omezit šedou ekonomiku, nelegální vyplácení černých mezd, znamená to lepší naplňování státního rozpočtu a větší prostor pro investice do rozvoje veřejných služeb.

ČMKOS prohlašuje, že jednoznačně podporuje a podporovat bude přijetí těchto zákonů, které jsou prvním významným krokem k tomu, jak po 25 letech napravit podnikatelské prostředí a současný stav české společnosti v ČR.

V Praze dne 26. května 2015

cmkos_import