• Zveřejněno: 26.05.2015

Pro ČMKOS je naprosto neakceptovatelné, aby nejnižší příjem byl v ČR pod úrovní sociálních dávek. Vyšší minimální mzdu už má Slovensko a Polsko, v Německu je čtyřikrát vyšší než u nás.

ČMKOS žádá proto vládu, aby v rámci svých kompetencí přistoupila k takovému navýšení minimální mzdy, které dá občanům jasný signál, že chce své sliby dodržet.

ČMKOS kromě minimální mzdy dlouhodobě varuje i před zaostáváním mzdové a platové úrovně vůbec. Za 25 let dosahuje výše hodinových hrubých mezd v ČR 29 % úrovně Rakouska a 28 % úrovně Německa.

ČMKOS zásadně odmítá, aby nadále Česká republika stavěla svou hospodářskou strategii na cestě politiky levné práce.  Odsoudili bychom tím naše děti a naši zemi k zaostávání a trvalému uzamčení v pasti chudoby. 

V Praze dne 26. května 2015

cmkos_import