• Zveřejněno: 12.11.2013

ČMKOS vyjadřuje stávkujícím solidaritu, kdy ve vypjaté situaci byli doslova vlastníky OKD donuceni domáhat se svých oprávněných mezd krajním prostředkem, protože majitelé OKD nepřistoupili při jednání o kolektivní smlouvě ani na návrh nezávislého zprostředkovatele.

ČMKOS už dříve informovala, že důvodem k likvidaci Dolu Paskov není jen propad cen energetického uhlí na světových trzích, ale především neuvážené finanční spekulace vlastníků, které mohou vést k likvidaci celého OKD.

Václav Pícl

I. místopředseda ČMKOS

V Praze dne 12. 11. 2013

cmkos_import