• Zveřejněno: 15.05.2013

Ten celou hospodářskou a finanční politiku zredukoval na jediný cíl – zhruba „jen“ stomiliardový schodek státního rozpočtu, a tomu obětoval naprosto všechno: ekonomický výkon, nezvládnutý růst nezaměstnanosti a drastické škrty veřejných výdajů.

Nejvíce na to doplácejí domácnosti, zvláště ty s nižšími a středními příjmy, kterým se jejich reálná kupní síla snižuje, zatímco dluhy a dluhová služba včetně počtu exekucí a osobních bankrotů rostou. Zdevastovaný je i celý sektor stavebnictví a investiční výstavby vůbec, který se co do objemu výkonů vrací na začátek minulého desetiletí. Přestala fungovat i poslední záchranná brzda – zahraniční obchod, který až dosud tlumil hluboký pokles domácí poptávky.

ČMKOS již celý minulý i letošní rok na tripartitě varovala vládu před návratem dalšího kola krize. Vyzývala ji k přijetí okamžitých prorůstových opatření a v několika krocích předložila i své analýzy, prognózy a doporučení. Všechno úsilí bylo však marné. Přitom varovné signály hovořící o dalším poklesu české ekonomiky v roce 2013 byly patrny již na podzim minulého roku. Tehdy ČMKOS odhadla pokles ekonomiky pro rok 2013 v rozsahu 1,5 % a byla za to málem odsouzena za šíření poplašné zprávy. Jak ale ukazují současná data, nemusí na tomto svém odhadu (na rozdíl od jiných institucí) nic měnit. 

ČMKOS je nucena důrazně konstatovat, že opět jako při krizi v roce 2008–2009 se promarnilo a promarňuje to nejcennější – čas pro přijetí smysluplných protikrizových opatření. Údaje za první čtvrtletí 2013 totiž jasně signalizují, že krize prvotně způsobená přehnanou restrikcí vlády se vlivem vnějších faktorů dále prohlubuje a že jsme fakticky teprve na jejím začátku.   

V Praze dne 15. 5. 2013

cmkos_import