• Zveřejněno: 04.06.2013

Pokles české ekonomiky je skutečně mimořádný. Za zvláště závažný ČMKOS považuje především pokles investic, který nasvědčuje tomu, že investoři ztrácejí důvěru v další pozitivní vývoj ekonomiky. Varující je i pokles českého exportu nasvědčující ztrátě odbytu pro české exportéry, je signálem toho, že napojení české ekonomiky na německou přestává fungovat a je nutno intenzívně hledat nové trhy.

Příčiny hlubokého poklesu české ekonomiky jsou již delší dobu známy – na mnohé z nich upozorňují také analýzy, které ČMKOS nejednou vládě předložila. Stejně tak o nich hovoří i představitelé podnikové sféry.

Vláda až dosud takové názory ignorovala. Obáváme se proto, že pokles české ekonomiky bude i nadále pokračovat.


V Praze dne 4. 6. 2013

cmkos_import