• Zveřejněno: 14.11.2013
"

Opakovaně jsme na nebezpečí pokračování této krize ve svých vystoupeních a analýzách předchozí vládu upozorňovali. Jsme přesvědčeni, že hospodářský pokles je z velké části právě důsledkem chybné hospodářské politiky Nečasovy vlády, která nepřijímala žádná opatření reálně podporující hospodářský růst.

Očekáváme proto od nové vlády, že se bude problematikou překonání současné hospodářské stagnace seriozně zabývat. Především bude řešit naléhavé problémy rostoucí nezaměstnanosti a očekávaného růstu cen a tedy i zhoršení sociální situace mnoha občanů.
"
testesondy123