• Zveřejněno: 14.11.2013

Očekáváme proto od nové vlády, že se bude problematikou překonání současné hospodářské stagnace seriozně zabývat. Především bude řešit naléhavé problémy rostoucí nezaměstnanosti a očekávaného růstu cen a tedy i zhoršení sociální situace mnoha občanů.

Václav Pícl

I. místopředseda ČMKOS

V Praze dne 14. 11. 2013

cmkos_import