TISKOVÁ ZPRÁVA: Rekordní pokles HDP nevěstí nic dobrého - Jsme teprve na začátku krize?

  • Zveřejněno: 15.05.2013

Před pár minutami zveřejnil Český statistický úřad s napětím očekávaná data o vývoji hrubého domácího produktu za první čtvrtletí. Kdo očekával, že už se česká ekonomika usazuje na dně recese a hodlá mířit vzhůru, je na omylu. Zjištění, že srovnatelný objem HDP byl oproti 4. čtvrtletí 2012 nižší o 0,8 % a ve srovnání s loňským 1. čtvrtletím dokonce o 1,9 %, může být překvapením jen pro toho, kdo nechce vnímat důsledky přehnané fiskální restrikce současné vlády, a především jejího ministra financí.

Stanovisko ČMKOS k zákonu o tzv. finanční ústavě

  • Zveřejněno: 31.01.2013

Na jednání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) dne 20. prosince 2012 byl vládou předložen návrh zákona o tzv. finanční ústavě. Při samotném jednání RHSD byl tento bod programu stažen s tím, že bude projednán samostatně do konce ledna. Toto jednání se již neuskutečnilo.

Vláda ústy premiéra P. Nečase na předsednictvu RHSD sociálním partnerům slíbila, že v tripartitě bude návrh „finanční ústavy“ řádně projednán v termínu mezi prvním a druhým čtením v Parlamentu ČR.

ČMKOS proto považuje za nutné připomenout své původní stanovisko k tomuto zákonu, neboť je přesvědčena, že jeho přijetím by došlo k dalšímu zhoršení jak hospodářské, tak sociální situace v České republice.

Francouzský dokument – Pakt pro růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost

  • Zveřejněno: 20.12.2012

Počátkem listopadu 2012 předložila francouzská vláda svůj plán na boj s krizí pod názvem Národní pakt pro růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Celý dokument má 50 stran, kde jsou v úvodu představena jednotlivá opatření a pak je uvedeno jejich analytické zdůvodnění.