Francouzský dokument – Pakt pro růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost

  • Zveřejněno: 20.12.2012

Počátkem listopadu 2012 předložila francouzská vláda svůj plán na boj s krizí pod názvem Národní pakt pro růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Celý dokument má 50 stran, kde jsou v úvodu představena jednotlivá opatření a pak je uvedeno jejich analytické zdůvodnění.

Komu vadí kontrolní pokladny s fiskální pamětí?

  • Zveřejněno: 21.11.2012

Při současné diskusi o zbytnosti - nezbytnosti zavedení kontrolních pokladen s fiskální pamětí v České republice je velmi vhodné připomenout si trochu historie. Je tak totiž jsme schopni do důsledku pochopit motivace a postoje jednotlivých aktérů tohoto, bez nadsázky řečeno, nekonečného příběhu české hospodářské politiky.

Aktualizace Státní energetické koncepce

  • Zveřejněno: 29.08.2012

Na podzim roku 2011 byla předložena první varianta aktualizace Státní energetické koncepce, která se setkala s řadou výtek. Byl jí vytýkán především příliš silný důraz na rozvoj jaderné energetiky a také nedostatečný rozvoj alternativních druhů energie. Proto bylo rozhodnuto, že do poloviny roku 2012 bude zpracována nová varianta Státní energetické koncepce (SEK).

Výtek, které bylo možno směrovat první variantě (2011) bylo přirozeně více a tak je zajímavé se podívat na to, jak se podařilo s hlavními problémy první varianty SEK autorům vypřádat.