Komu vadí kontrolní pokladny s fiskální pamětí?

  • Zveřejněno: 21.11.2012

Při současné diskusi o zbytnosti - nezbytnosti zavedení kontrolních pokladen s fiskální pamětí v České republice je velmi vhodné připomenout si trochu historie. Je tak totiž jsme schopni do důsledku pochopit motivace a postoje jednotlivých aktérů tohoto, bez nadsázky řečeno, nekonečného příběhu české hospodářské politiky.

Aktualizace Státní energetické koncepce

  • Zveřejněno: 29.08.2012

Na podzim roku 2011 byla předložena první varianta aktualizace Státní energetické koncepce, která se setkala s řadou výtek. Byl jí vytýkán především příliš silný důraz na rozvoj jaderné energetiky a také nedostatečný rozvoj alternativních druhů energie. Proto bylo rozhodnuto, že do poloviny roku 2012 bude zpracována nová varianta Státní energetické koncepce (SEK).

Výtek, které bylo možno směrovat první variantě (2011) bylo přirozeně více a tak je zajímavé se podívat na to, jak se podařilo s hlavními problémy první varianty SEK autorům vypřádat.

VIZE ČMKOS

  • Zveřejněno: 02.07.2012

ČMKOS je velmi často osočována z toho, že nepřichází s žádnými aktivními návrhy, že nechce nic měnit a její odpor k reformám je nezodpovědný a nezakládá se na žádných objektivních důvodech. Zdá se, že vyjasnění toho, oč usiluje a co navrhuje ČMKOS, je nezbytností především pro širokou veřejnost. Jak vláda, tak i podnikatelé to totiž z nesčetných vystoupení, stanovisek a rozborů, předložených ČMKOS za poslední léta, velmi dobře vědí.

ANALÝZA: Finanční krize a sociální úpadek v Řecku

  • Zveřejněno: 14.06.2012

Řecko je dnes lakmusovým papírkem, na kterém si Evropané v té nejhmatatelnější podobě mohou uvědomit, jaké konce přináší neodpovědné spoléhání na vždy racionální volnou ruku trhu bez ohledu na to, v jak korupční prostředí trh funguje, jak krátkozrakým cílům politici podřizují svou ekonomickou politiku a jak iluzorní je spoléhání na to, že začlenění země do jakéhokoliv společenství, byť by jeho členy byly ty nejvyspělejší státy, samo o sobě a jaksi automaticky zabezpečí bezstarostnou budoucnost země.