Prognózy ČMKOS k růstu HDP byly bohužel správné

  • Zveřejněno: 14.11.2013

Výsledky růstu Hrubého domácího produktu (HDP) za letošní třetí čtvrtletí - bohužel - potvrzují naše varování o tom, že současná hospodářská krize nekončí a ještě nebyla překonána.

Prognózy ČMKOS k růstu HDP byly bohužel správné

  • Zveřejněno: 14.11.2013

Výsledky růstu HDP za letošní třetí čtvrtletí -  bohužel - potvrzují naše varování o tom, že současná hospodářská krize nekončí a ještě nebyla překonána. Opakovaně jsme na nebezpečí pokračování této krize ve svých vystoupeních a analýzách předchozí vládu upozorňovali. Jsme přesvědčeni, že hospodářský pokles je z velké části právě důsledkem chybné hospodářské politiky Nečasovy vlády, která nepřijímala žádná opatření reálně podporující hospodářský růst.

Požadavky ČMKOS na budoucí vládu k překonání sociální a ekonomické krize v ČR

  • Zveřejněno: 16.09.2013

Turbulence odehrávající se na politické scéně překrývají fakt prohlubující se sociální a ekonomické krize v České republice. To, že představitelé bývalé vládní koalice o krizi nehovořili, neznamená, že není. Neznamená to, že se dále nepropouští, že nepokračuje propad reálných mezd a platů, že 600 tisíc nezaměstnaných nemá reálnou šanci najít si práci a že milion českých občanů živoří pod hranicí chudoby. Ekonomika nepočká, až se vyřeší aktuální politická krize, až se politické reprezentace opět začnou zabývat problémy, které trápí miliony českých občanů.

ČMKOS již několik let upozorňuje nejdříve na riziko blížící se krize a posléze na její prohlubování a negativní důsledky. Již několik let požadujeme na vládě aktivní protikrizová (prorůstává) opatření. Již několik let se však naše úsilí míjí účinkem, přesto – či právě proto – je nutné je znovu požadovat i na vládě budoucí.