Vize změny hospodářské strategie ČR

  • Zveřejněno: 19.11.2015

Kde jsou příčiny dlouhodobého udržování nízkých mezd v ČR? Proč je změna profilu české ekonomiky naprostou nezbytností? Jsou východiska z pasti levné práce v ČR? Proč dlouhodobě zaostáváme v produktivitě práce? Komplexní analytický materiál ČMKOS zveřejněný dne 19. listopadu.

ANALÝZA: Rok 2015: Hledání směru České republiky

  • Zveřejněno: 27.07.2015

Pohledy – ekonomicko-politická revue ČMKOS, plná exkluzivních statí expertů ČMKOS.

Od posledního vydání, které vyšlo s názvem „Rok 2014 – nová naděje?“, uplynul více než rok a s odstupem času lze ocenit odhad jeho autorů. Po dlouhém stagnačním období došlo k nadechnutí české ekonomiky a její vývoj začíná být nadějný.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Deset hlavních důvodů, proč by měly mzdy v roce 2015 růst o 5 %

  • Zveřejněno: 02.10.2014

V současném období začínají odborové organizace a odborové svazy sdružené v Českomoravské konfederaci odborových svazů vyjednávat se zaměstnavateli v podnikatelském sektoru o podmínkách pro odměňování v příštím roce.
ČMKOS na základě vlastní prognózy inflace, ekonomického růstu a na základě dalších rozborů očekávaného vývoje vnějších i vnitřních ekonomických a sociálních podmínek České republiky doporučuje odborovým svazům a odborovým organizacím, aby své požadavky na vývoj mezd v roce 2015 směřovaly k pětiprocentnímu nárůstu objemu mzdových prostředků. Českomoravská konfederace je přesvědčena, že takto vysoký růst mezd je naprosto oprávněný.