• Zveřejněno: 28.10.2021

28. října 2021 udělil prezident republiky medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam, československému odboráři a politikovi Robertu Kleinovi, za zásluhy o stát. Návrh na ocenění této významné osobnosti odborového hnutí přišel z řad ČMKOS.

Robert Klein (*1885) vybudoval jednu z prvních odborových organizací soukromých zaměstnanců působících v obchodě, průmyslu, družstvech i službách. Velký důraz kladl také na organizování mládeže a studentstva, na moderní metody propagace, výchovy a vzdělávání. Jednotný svaz soukromých zaměstnanců (JSSZ), jak se tato organizace nazývala, se snažil formulovat zásady moderní odborové politiky, usilující především o aktivní zasahování do hospodářských a sociálních otázek již na úrovni zákonodárství. Tomu přispívala i okolnost, že Robert Klein působil po celou dobu první republiky také jako poslanec parlamentu za sociální demokracii. Jeho působení se projevilo přirozeně především v zákonech pro soukromé zaměstnance v zákoně o právních poměrech soukromých zaměstnanců, novele zákonů o penzijním a nemocenském pojištění, v zákoně o penzijním pojištění redaktorů a mnoha jiných.

Po okupaci Čech a Moravy v březnu 1939 patřil mezi nejohroženější československé politiky. Přes výzvy k emigraci se rozhodl zůstat. Dne 1. září 1939 byl však po několikáté zatčen a poslán do Buchenwaldu, kde 25. července 1941 zahynul. Robert Klein nemá nikde hrob, jen v Praze-Strašnicích, těsně vedle krematoria, najdeme kenotaf připomínající jeho život a smrt. Na kameni je nápis: Můj zákon je člověk.