• Zveřejněno: 20.12.2021
 
Po téměř čtyřletém projednávání, na kterém se ČMKOS dlouhodobě podílelo, došlo ke schválení zařazení chronických potíží s bederní páteří vzniklých těžkou fyzickou prací i dlouhým sezením mezi nemoci z povolání. Pracovníci s nemocí z povolání tak získají při splnění příslušných posudkových podmínek nárok na odškodnění a nová úprava zároveň sladí českou právní úpravu s mezinárodními pravidly a ochranou zaměstnanců existující v dalších evropských zemích.

Návrh nařízení vlády nabude účinnosti 1. ledna 2023.