• Zveřejněno: 31.10.2016
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropská odborová konfederace si je vědoma toho, že rozhodnutí britského elektorátu 23. června vyvolává velké obavy mezi občany EU žijícími a pracujícími ve Velké Británii a mezi britskými občany žijícími a pracujícími ve zbytku EU. Jejich budoucnost je nyní zpochybněna, a je tedy zásadní, aby měli jistotu prostřednictvím garance, že mají právo zůstat na neurčito. Jsme přesvědčeni, že toto právo by mělo být garantováno bezpodmínečně a jednostranně příslušnými vládami: tyto lidi nemůžeme používat jako vyjednávací trumf nebo vyjednávací výhodu a odsuzujeme politiky, kteří navrhují, aby byli tito lidé tímto způsobem zneužíváni.

EOK proto vítá jasnou pozici své britské členské organizace TUC, že občanům EU žijícím a pracujícím v UK by mělo být garantováno právo zůstat a vyzývá britskou vládu, aby toto právo udělila jednostranně, a naléhá na členské organizace v jiných zemích EU, aby přiměly své vlády k udělení práva zůstat britským občanům. Vyzýváme politiky v celé EU a v Evropském parlamentu, aby tyto názory vyslyšeli.

S vědomím skutečnosti, že volný pohyb osob je významný pro ostrov Irsko vyzývá EOK obě vlády – britskou i irskou – k podpoře trvalého volného pohybu osob na ostrově.