Videa ke kampani #KonecLevnéPráce

 • Zveřejněno: 12.12.2016

ČMKOS zahájila v roce 2015 aktivní kampaň #KonecLevnéPráce, která chce ovlivnit naprosto nedostatečnou mzdovou konvergenci. Kampaň souvisí i s tlakem na růst minimální mzdy, zrušením karenční doby i výzvou Průmysl 4.0  Tato témata jsme přiblížili v několika krátkých videoklipech. Budeme rádi, když je budete využívat a šířit dále.

520. plenární zasedání EHSV - listopad 2016

 • Zveřejněno: 01.11.2016

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 520. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 19. – 20. října 2016

 • schválil 32 stanovisek;
 • vedl diskusi o programu Horizont 2020 za účasti pana Carlose Moedase, evropského komisaře odpovědného za výzkum, vědu a inovace.

519. plenární zasedání EHSV - září 2016

 • Zveřejněno: 01.11.2016

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 519. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 21. – 22. září 2016

 • schválil 20 stanovisek;
 • vedl diskusi o stavu Evropské unie, které se zúčastnil pan Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, pan Markus Beyer, generální ředitel  BUSINESSEUROPE, pan Luca Visentini, generální tajemník EOK a pan Conny Reuter, spolupředseda styčné skupiny s evropskými organizacemi a sítěmi občanské společnosti.

EOK podporuje právo zůstat pro občany EU žijící a pracující ve Spojeném Království a občany UK žijící a pracující v EU

 • Zveřejněno: 31.10.2016

Evropská odborová konfederace si je vědoma toho, že rozhodnutí britského elektorátu 23. června vyvolává velké obavy mezi občany EU žijícími a pracujícími ve Velké Británii a mezi britskými občany žijícími a pracujícími ve zbytku EU. Jejich budoucnost je nyní zpochybněna, a je tedy zásadní, aby měli jistotu prostřednictvím garance, že mají právo zůstat na neurčito. Jsme přesvědčeni, že toto právo by mělo být garantováno bezpodmínečně a jednostranně příslušnými vládami: tyto lidi nemůžeme používat jako vyjednávací trumf nebo vyjednávací výhodu a odsuzujeme politiky, kteří navrhují, aby byli tito lidé tímto způsobem zneužíváni.

EOK proto vítá jasnou pozici své britské členské organizace TUC, že občanům EU žijícím a pracujícím v UK by mělo být garantováno právo zůstat a vyzývá britskou vládu, aby toto právo udělila jednostranně, a naléhá na členské organizace v jiných zemích EU, aby přiměly své vlády k udělení práva zůstat britským občanům. Vyzýváme politiky v celé EU a v Evropském parlamentu, aby tyto názory vyslyšeli.

S vědomím skutečnosti, že volný pohyb osob je významný pro ostrov Irsko vyzývá EOK obě vlády – britskou i irskou – k podpoře trvalého volného pohybu osob na ostrově.

POHLEDY 1/2016 volně ke stažení

 • Zveřejněno: 26.10.2016

Publikace ČMKOS je nyní k dispozici zdarma v elektronické podobě. Témata:

 • Mýty, fakty, souvislosti kolem nemzdových nákladů práce
 • Odbory a průmysl 4.0