EOK podporuje právo zůstat pro občany EU žijící a pracující ve Spojeném Království a občany UK žijící a pracující v EU

 • Zveřejněno: 31.10.2016

Evropská odborová konfederace si je vědoma toho, že rozhodnutí britského elektorátu 23. června vyvolává velké obavy mezi občany EU žijícími a pracujícími ve Velké Británii a mezi britskými občany žijícími a pracujícími ve zbytku EU. Jejich budoucnost je nyní zpochybněna, a je tedy zásadní, aby měli jistotu prostřednictvím garance, že mají právo zůstat na neurčito. Jsme přesvědčeni, že toto právo by mělo být garantováno bezpodmínečně a jednostranně příslušnými vládami: tyto lidi nemůžeme používat jako vyjednávací trumf nebo vyjednávací výhodu a odsuzujeme politiky, kteří navrhují, aby byli tito lidé tímto způsobem zneužíváni.

EOK proto vítá jasnou pozici své britské členské organizace TUC, že občanům EU žijícím a pracujícím v UK by mělo být garantováno právo zůstat a vyzývá britskou vládu, aby toto právo udělila jednostranně, a naléhá na členské organizace v jiných zemích EU, aby přiměly své vlády k udělení práva zůstat britským občanům. Vyzýváme politiky v celé EU a v Evropském parlamentu, aby tyto názory vyslyšeli.

S vědomím skutečnosti, že volný pohyb osob je významný pro ostrov Irsko vyzývá EOK obě vlády – britskou i irskou – k podpoře trvalého volného pohybu osob na ostrově.

POHLEDY 1/2016 volně ke stažení

 • Zveřejněno: 26.10.2016

Publikace ČMKOS je nyní k dispozici zdarma v elektronické podobě. Témata:

 • Mýty, fakty, souvislosti kolem nemzdových nákladů práce
 • Odbory a průmysl 4.0

Pozice EOK k Evropskému pilíři sociálních práv

 • Zveřejněno: 13.10.2016

Priority EOK v současné fázi Konzultace s Evropskou komisí k Evropskému pilíři sociálních práv, které přijal mimořádný výkonný výbor 6. září 2016

Poziční dokument uvádí zjištění a doporučení EOK k Evropskému pilíři sociálních práv v polovině konzultačního procesu a shrnuje požadavky EOK do sedmi prioritních oblastí. Těmi jsou:

 1. Spravedlivější ekonomika pro vytváření kvalitních pracovních míst
 2. Zvýšení mezd a platů pro spravedlnost v práci a ekonomickou spravedlnost
 3. Zlepšení vymahatelnosti stávajících práv a zavedení nových práv
 4. Spravedlivá mobilita
 5. Bezpečné přechody na pracovním trhu
 6. Sociální ochrana a silné veřejné služby
 7. Institucionální změny pro zajištění stejného důrazu při prosazování Sociální Evropy

FOTO: Odbory v regionech 2016

 • Zveřejněno: 04.07.2016

Fotografie z akce akce Odbory v regionech 2016. Návštěvníci stanu ČMKOS se na každém výjezdu mohli dozvědět informace o odborech či dostat právní radu zdarma. A ani ti nejmenší návštěvníci se v našem stanu určitě nenudili.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Platy ve školství nemohou zůstat podprůměrné! ČMKOS podporuje kampaň Konec Levných Učitelů

 • Zveřejněno: 17.05.2016

Českomoravská konfederace odborových svazů plně podporuje iniciativu ČMOS  pracovníků školství - Konec levných učitelů, která má připomenout nejen odpovědným politikům, ale i veřejnosti, proč je pro současné a budoucí generace důležité, aby naše děti a studenty vzdělávali kvalitní, slušně placení a motivovaní učitelé. Oceňuje, že kampaň už získává podporu veřejnosti – studentů i rodičů, protože ti sami si uvědomují, že pedagogové učí za podmínek, v nichž by oni sami nepracovali. Požadavek školských odborů, které chtějí pro učitele i nepedagogické pracovníky v roce 2017 vyšší platy, a to minimálně o deset procent, má podporu i ministryně školství K. Valachové.