525. plenární zasedání EHSV - duben 2017

 • Zveřejněno: 07.08.2017

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 525. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 26. – 27. dubna 2017

 • schválil 12 stanovisek;
 • a vedl diskusi na téma Svoboda sdělovacích prostředků a lidská práva, které se zúčastnil Can Dündar, turecký novinář nominovaný na Sacharovovu cenu 2016;
 • dále vedl diskusi o budoucnosti Evropy a úloze občanské společnosti, které se zúčastnil profesor Dusan Sidjanski, čestný předseda Evropského kulturního centra;
 • a dále vedl diskusi o energetickém balíčku a o stavu energetické unie, které se zúčastní Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii.

524. plenární zasedání EHSV - březen 2017

 • Zveřejněno: 07.08.2017

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 524. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 29. – 30. března 2017

 • schválil 14 stanovisek;
 • a vedl diskusi o budoucí obchodní politice EU, které se zúčastnila paní Cecilia Malström, komisařka EK pro obchod;
 • a diskusi o politice soudržnosti po roce 2020, které se zúčastnila paní Corina Creţu, komisařka EK pro regionální politiku.

523. plenární zasedání EHSV - únor 2017

 • Zveřejněno: 01.08.2017

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 523. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 21. – 23. února 2017

 • schválil 17 stanovisek;
 • a vedl diskusi k budoucnosti Výboru.

522. plenární zasedání EHSV - leden 2017

 • Zveřejněno: 01.08.2017

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 522. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 25. – 26. ledna 2017

 • schválil 13 stanovisek;
 • vedl diskusi v souvislosti s přijetím stanoviska EHSV SOC/542 k evropskému pilíři sociálních práv,  které se zúčastnily paní Marianne Thyssen, evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, a paní Maria João Rodrigues, poslankyně EP a bývalá portugalská ministryně práce;
 • vyslechl prezentaci priorit maltského předsednictví, které se zúčastnil pan Ian BORG, maltský parlamentní tajemník pro fondy EU a předsednictví v roce 2017;
 • vedl diskusi na téma Současný stav evropského hospodářství a perspektiva prohloubení HMU, které se zúčastnil pan Pierre Moscovici, evropský komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla;
 • a vyslechl prezentaci iniciativy Argonauti.

Postoj ČMKOS k revizi směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků

 • Zveřejněno: 22.02.2017

ČMKOS se ve svém postoji k návrhu změn směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků opírá o judikaturu Soudního dvora Evropské unie, který potvrdil opakovaně, že na vysílané zaměstnance dopadá v hostitelské zemi princip stejné odměny a rozhodl, že zaměstnavatelé nemohou vysílající pracovníky využívat "pouze za účelem nabídky nižších nákladů na práci než jsou náklady na práci místních pracovníků“. Celý text naleznete v příloze článku.