530. plenární zasedání EHSV - prosinec 2017

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 530. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 6. – 7. prosince 2017

 • schválil 18 stanovisek;
 • vedl diskusi o příspěvku občanské společnosti k vypracování komplexní politiky EU v oblasti potravin, které se zúčastnil pan Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin;
 • a předal Cenu EHSV pro občanskou společnost.

529. plenární zasedání EHSV - říjen 2017

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 529. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 18. – 19. října 2017

 • schválil 32 stanovisek;
 • zřídil studijní skupinu k jednacímu řádu EHSV;
 • vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise na rok 2018 a příspěvku Evropského hospodářského a sociálního výboru, kterou přednesl pan Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv.

528. plenární zasedání EHSV - září 2017

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 528. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. září 2017

 • schválil 10 stanovisek;
 • vedl diskusi o stavu Evropské unie, které se zúčastnil 
  pan Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, a pan Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropského výboru regionů;
 • vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy „Zakažte glyfosát“, které se zúčastnili pan Herman van Bekkem, zástupce nizozemské pobočky Greenpeace a pan David Schwartz, koordinátor kampaně v Bruselu.

 

ANALÝZA: Přínosy a náklady přistoupení ČR k eurozóně

 • Zveřejněno: 15.03.2018

Studie je přímým pokračováním zásadních ekonomických analýz Českomoravské konfederace odborových svazů, zpracovaných těmito autory v posledních letech. Především „Vize ČMKOS pro Českou republiku“ (2012) a „Vize změny hospodářské politiky ČR“ (2015) a také studii „Mýty, fakta, souvislosti kolem nemzdových nákladů práce“ (2016).