532. plenární zasedání EHSV - únor 2018

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 532. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 13. – 15. února 2018

 • schválil 17 stanovisek;
 • a vedl diskusi o budoucnosti Evropy, které se zúčastnila paní Nathalie Loiseau, francouzská ministryně pro evropské záležitosti.

531. plenární zasedání EHSV - leden 2018

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 531. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 18. ledna 2018

 • schválil 12 stanovisek;
 • vedl diskusi o dohodě o financování opatření v oblasti klimatu, které se zúčastnil pan Miguel Arias Ca ete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky, pan Pierre Larrouturou, zemědělský inženýr a ekonom, pan Jean Jouzel, klimatolog vyznamenaný v roce 2002 zlatou medailí Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS), místopředseda vědecké komise Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) v letech 2002 až 2015;
 • a vedl diskusi o prezentaci priorit bulharského předsednictví Rady EU, které se zúčastnila paní Zornitsa Roussinova, náměstkyně bulharského ministra práce a sociálních věcí.

530. plenární zasedání EHSV - prosinec 2017

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 530. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 6. – 7. prosince 2017

 • schválil 18 stanovisek;
 • vedl diskusi o příspěvku občanské společnosti k vypracování komplexní politiky EU v oblasti potravin, které se zúčastnil pan Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin;
 • a předal Cenu EHSV pro občanskou společnost.

529. plenární zasedání EHSV - říjen 2017

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 529. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 18. – 19. října 2017

 • schválil 32 stanovisek;
 • zřídil studijní skupinu k jednacímu řádu EHSV;
 • vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise na rok 2018 a příspěvku Evropského hospodářského a sociálního výboru, kterou přednesl pan Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv.

528. plenární zasedání EHSV - září 2017

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 528. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. září 2017

 • schválil 10 stanovisek;
 • vedl diskusi o stavu Evropské unie, které se zúčastnil 
  pan Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, a pan Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropského výboru regionů;
 • vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy „Zakažte glyfosát“, které se zúčastnili pan Herman van Bekkem, zástupce nizozemské pobočky Greenpeace a pan David Schwartz, koordinátor kampaně v Bruselu.