VIDEO: Setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů RoPo

 • Zveřejněno: 12.06.2018

Společně jsme silnější. Není to jen heslo - je to realita. Dnes se odboráři napříč profesemi a napříč celou republikou sešli a vyjádřili nespokojenost s nečinností Andreje Babiše ohledně navýšení platů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě. Naše sdělení je jasné, pane premiére: Chceme #KonecLevnéPráce!

 

 

533. plenární zasedání EHSV - březen 2018

 • Zveřejněno: 25.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 533. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 14. – 15. března 2018

 • schválil 17 stanovisek;
 • vedl diskusi o jednotném digitálním trhu a umělé inteligenci, 
  které se zúčastnil pan Andrus Ansipmístopředseda Evropské komise a komisař pro jednotný digitální trh;
 • a vyslechl projev, s nímž vystoupil pan Marcos PEÑA, předseda španělské Hospodářské a sociální rady.

Evropský hospodářský a sociální výbor změnil v polovině mandátu své vedení na zbývajících 2,5 roku. Čeští členové a členky jsou opět vidět.

 • Zveřejněno: 23.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor změnil v polovině mandátu své vedení na zbývajících 2,5 roku. Čeští členové a členky jsou opět vidět.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Tato instituce byla zřízena v roce 1957 Římskou smlouvou jakožto poradní shromáždění. Poradní úloha umožňuje členům Výboru, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se účastnili rozhodovacího procesu Evropské unie. Výbor se skládá z 350 členů z evropských zemí, kteří jsou jmenováni Radou Evropské unie.

V polovině pětiletého mandátu tradičně rotují v EHSV funkce mezi skupinami zaměstnavatelů, odborářů a neziskových organizací. Novým předsedou EHSV se stal dosavadní předseda Skupiny III, italský novinář Luca Jahier, jeho místopředsedkyněmi pak Milena Angelova zastupující bulharské zaměstnavatele a španělská odborářka Isabel Caňo Aguilar.

Nejvýše postavenou Češkou je nyní Lucie Studničná (nominována ČMKOS) v čele CCMI - Komise pro průmyslovou změnu, do jejíhož čela byla opětovně zvolena - jde nepochybně o ocenění její dosavadní práce; dále zůstává i členkou Byra EHSV. Pavel Trantina (nominován ČRDM - Českou radou dětí a mládeže), jenž v uplynulých 2,5 letech úspěšně předsedal Sekci pro zaměstnanost, sociální věci a občanství, byl zvolen místopředsedou Skupiny III - Různé zájmy, jež se přejmenovává na Různorodou Evropu, aby lépe reflektovala své rozličné členstvo - neziskové organizace, svobodná povolání, spotřebitele, ekology a malé zemědělce a další.

532. plenární zasedání EHSV - únor 2018

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 532. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 13. – 15. února 2018

 • schválil 17 stanovisek;
 • a vedl diskusi o budoucnosti Evropy, které se zúčastnila paní Nathalie Loiseau, francouzská ministryně pro evropské záležitosti.

531. plenární zasedání EHSV - leden 2018

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 531. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 18. ledna 2018

 • schválil 12 stanovisek;
 • vedl diskusi o dohodě o financování opatření v oblasti klimatu, které se zúčastnil pan Miguel Arias Ca ete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky, pan Pierre Larrouturou, zemědělský inženýr a ekonom, pan Jean Jouzel, klimatolog vyznamenaný v roce 2002 zlatou medailí Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS), místopředseda vědecké komise Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) v letech 2002 až 2015;
 • a vedl diskusi o prezentaci priorit bulharského předsednictví Rady EU, které se zúčastnila paní Zornitsa Roussinova, náměstkyně bulharského ministra práce a sociálních věcí.

530. plenární zasedání EHSV - prosinec 2017

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 530. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 6. – 7. prosince 2017

 • schválil 18 stanovisek;
 • vedl diskusi o příspěvku občanské společnosti k vypracování komplexní politiky EU v oblasti potravin, které se zúčastnil pan Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin;
 • a předal Cenu EHSV pro občanskou společnost.