• Zveřejněno: 19.04.2018
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 531. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 18. ledna 2018

  • schválil 12 stanovisek;
  • vedl diskusi o dohodě o financování opatření v oblasti klimatu, které se zúčastnil pan Miguel Arias Ca ete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky, pan Pierre Larrouturou, zemědělský inženýr a ekonom, pan Jean Jouzel, klimatolog vyznamenaný v roce 2002 zlatou medailí Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS), místopředseda vědecké komise Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) v letech 2002 až 2015;
  • a vedl diskusi o prezentaci priorit bulharského předsednictví Rady EU, které se zúčastnila paní Zornitsa Roussinova, náměstkyně bulharského ministra práce a sociálních věcí.

INT/830
Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2018 (sdělení)

INT/831
Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání

INT/832
Podpora malých a středních podniků v Evropě se zvláštním důrazem na horizontální legislativní přístup k malým a středním podnikům a respektování zásady iniciativy „Small Business Act“ „zelenou malým a středním podnikům“ (průzkumné stanovisko na žádost bulharského předsednictví)

INT/833
Zaujetí komplexního přístupu k průmyslové politice v EU – zlepšení podnikatelského prostředí a podpora konkurenceschopnosti evropského průmyslu (průzkumné stanovisko na žádost bulharského předsednictví)

INT/843
Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky

ECO/449
Sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví

ECO/436
Opatření odrazující od vyhýbání se daňovým povinnostem a od daňových podvodů

ECO/444
Hospodářská politika eurozóny 2018

TEN/636
Přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy a povolání podnikatele v silniční dopravě (přezkum)

TEN/637
Doba řízení a doby odpočinku, pracovní doba a vysílání pracovníků

TEN/641
Letectví: otevřená a propojená Evropa

TEN/648
Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

Newsletter leden 2017

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:
http://www.eesc.europa.eu/