• Zveřejněno: 16.09.2023
Kolegům a kolegyním ve zdravotnictví už dochází trpělivost. Potvrzuje je to Výzva poslancům i Závěry pražské krajské konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, se kterými se novináři seznámili na společném brífinku Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů po čtvrtečním jednání odborářů z pražských nemocnic, záchranky a sociálních služeb. Účastníci se zabývali současnou vyhrocenou situací v resortu.
 

Výzva vládním politikům České republiky: ZASTAVTE TO A BUĎTE OPRAVDU ZODPOVĚDNÍ!

Zastavte rozpad společnosti, stoupající nenávist mezi jednotlivými skupinami občanů a narůstající agresivitu! Neschopnost adekvátně a včas řešit ekonomické problémy utajovaná pomocí polopravd a lží vedla k pozdním a asociálním řešením na úkor jednotlivých skupin občanů a k vyvolávání podezírání a nevraživosti mezi nimi. To proti sobě žene mladé a staré, zaměstnance a živnostníky, rodiny s dětmi a důchodce… Přitom důsledky špatných politických rozhodnutí dopadají na všechny z nich, všichni jsou oběti.

Zastavte rozpad systému zdravotnictví, úbytek zdravotníků a zhoršování péče! Přezíravý postoj k problémům ve vzdělávání zdravotníků, k situaci přetížených zaměstnanců nemocnic a záchranek způsobil personální krizi, která se dál prohlubuje a způsobuje horší dostupnost péče i její zhoršení, pokud jde o čas věnovaný pacientům. To dál zhoršuje pracovní podmínky, stres, vyvolává to agresivitu ze strany pacientů. Vládní úsporný balíček situaci zaměstnanců a jejich frustraci ještě prohloubí a zhorší problémy, které s tím souvisejí. Zdravotnictví je veřejnou službou, jejíž význam pro společnost je zcela zásadní. Zdravotní péče se nedá poskytovat bez zdravotníků a dalších zaměstnanců, začněte se k nim podle toho chovat!

Zastavte rozpad systému sociálních služeb, úbytek pracovníků a nedostupnost péče! Dlouholeté podfinancování sociálních služeb, ignorování demografického vývoje a dopadu na systém sociálních služeb vede k nedostatku kapacit sociálních služeb pro občany, k přetěžování jejich zaměstnanců a nemožnosti získat další zaměstnance. Skončete s nedůstojným handrkováním o financích na provoz sociálních služeb a o penězích na důstojné pracovní podmínky a odměňování jejich zaměstnanců.

Zastavte arogantní politiku, nadřazené a přezíravé chování vůči občanům a ignorování skutečného sociálního dialogu! Přestaňte toto chování schovávat za slova o odpovědnosti a začněte se chovat opravdu odpovědně! Správa věcí veřejných je vám svěřena jen dočasně, fungující zdravotnictví a fungující sociální služby jsou ale trvalou potřebou občanů, jejíž význam vzhledem ke stárnutí populace stále stoupá.

Zrušte pro zdravotníky § 93a zákoníku práce a omezte přesčasovou práci. Zvyšte zásadním způsobem základní platy a mzdy ve zdravotnictví a sociálních službách.

JEDINĚ TAKTO ZASTAVÍTE ÚBYTEK PERSONÁLU, KTERÝ JE PRO POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍCH ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NEZBYTNÝ.

 

Závěry pražské krajské konference OS zdravotnictví a sociální péče ČR

● Delegáti krajské konference opět upozorňují na zvyšující se negativní projevy současné krize ve společnosti i ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Delegáti krajské konference proto požadují, aby:

  • vláda okamžitě řešila inflaci, energetickou krizi a růst cen základních životních potřeb,
  • Poslanecká sněmovna v rozpočtu na rok 2024 uvolnila dostatek financí na fungování sociálních služeb. Dotace je nezbytné navýšit nejméně o 15 %, aby pokrývaly jak růst provozních nákladů, tak navýšení platů a mezd,
  • Poslanecká sněmovna v rozpočtu na rok 2024 dostatečně finančně podpořila hygienické stanice, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav a ocenila práci jejich zaměstnanců,
  • Ministerstvo zdravotnictví vydalo na rok 2024 takovou úhradovou vyhlášku, která nemocnicím, lázním a dalším zdravotnickým zařízením uhradí růst nákladů a zvýšení platů a mezd,
  • Ministerstvo zdravotnictví věnovalo zvláštní pozornost lázeňským zařízením, kde je nutné pro udržení tolik potřebné lázeňské péče řešit zvýšení mezd a benefity pro zaměstnance,
  • vláda připravila novelu zákona o důchodovém pojištění, jejíž součástí bude dřívější odchod do důchodu pro profese pracující v náročných pracovních podmínkách. Za pracovníky v náročných pracovních podmínkách považujeme také zaměstnance, kteří pracují v noci. 

● Delegáti krajské konference nesouhlasí s další prací přesčas ve zdravotnictví. Personální krize vrcholí, ve zdravotnických zařízeních chybí jak zdravotníci, tak zaměstnanci jiných profesí. Vyzýváme politiky na všech úrovních, aby okamžitě začali řešit přetěžování a nedostatek pracovníků systémově. Neřešená personální krize povede ke zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče.

● Delegáti krajské konference upozorňují, že obdobná personální situace je i v sociálních službách. Také zde je nutné, aby politici hledali cesty, jak se postarat o zaměstnance, kteří pečují o ty nejzranitelnější.

● Delegáti krajské konference schválili text výzvy politikům. 

● Delegáti krajské konference deklarují, že jsou připraveni hájit oprávněné požadavky členů OS a zaměstnanců všemi dostupnými prostředky, které jim dává k dispozici právní řád České republiky.   

Přílohy: