• Zveřejněno: 03.03.2022
  • Autor: EOK, MEOK

Společné prohlášení EOK a MEOK k Ukrajině

Evropská odborová konfederace (EOK) a Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) odsuzují ruskou invazi na Ukrajinu a požadují, aby všechny ruské síly okamžitě opustily Ukrajinu.

Útok na Ukrajinu je hrubým porušením mezinárodního práva a územní celistvosti Ukrajiny jako svrchovaného a demokratického státu.

Luca Visentini, generální tajemník Evropské odborové konfederace a Celoevropské regionální rady MEOK, uvedl:

„Důrazně odsuzujeme válku, která zasahuje především lidi a pracující, a zasazujeme se o okamžité obnovení dialogu, míru a demokracie.

Evropa se musí rozhodně postavit proti Putinově agresi, vyvinout maximální tlak na jeho režim a zejména na jeho okolí, aby byl nastolen mír a dialog.

Nemůžeme připustit, aby politiku určovalo násilí, a očekáváme, že světoví a evropští lídři budou chránit celistvost Ukrajiny i bezpečnost všech ostatních zemí v regionu.

Vzhledem k tomu, že již bylo vysídleno více než 100 000 lidí, musí se Evropa připravit na přijetí uprchlíků a my oceňujeme závazky, které již několik členských států EU učinilo.“

Generální tajemnice MEOK Sharan Burrow prohlásila:

„Truchlíme za ty, kteří přišli o život, a vyjadřujeme hlubokou soustrast a solidaritu těm, kteří ztratili své blízké nebo byli zraněni.

Uvalení sankcí vládami, které podporují demokracii a právní stát, je nevyhnutelné a oprávněné a mělo by se zaměřit zejména na okolí prezidenta Putina, který žene Rusko tímto destruktivním směrem a ohrožuje mír v Evropě a ve světě.

Vyzýváme světové lídry, aby podnikli naléhavé a rozhodné kroky k zahájení dialogu a nalezení mírového řešení této krize v souladu s Chartou OSN.“

Praktická solidarita

Ve městech po celé Evropě se konaly demonstrace jako projev solidarity s ukrajinským lidem, včetně manifestace EOK v Bruselu.

Na Ukrajině již zahynuly desítky lidí, včetně civilistů. V Rusku bylo zadrženo více než 1 700 lidí protestujících proti válce a již tak křehká ekonomika začala bezprostředně po zahájení Putinovy invaze dále oslabovat.

EOK a MEOK vyzývají své členy, aby poskytli praktickou solidaritu pracujícím a lidem na Ukrajině prostřednictvím fondu solidarity s ukrajinskými členy MEOK a tím, že vyzvou vlády za hranicemi Ukrajiny, aby poskytly bezpečné útočiště uprchlíkům, kteří utíkají před konfliktem.

Pracující, jak na Ukrajině, kde je hrozba existenční, tak v Rusku a Evropě, kde bude ovlivněna životní úroveň a pracovní místa, nesmí nést hlavní tíhu války. Vyzýváme vlády, aby zajistily, že největší břemeno sankcí ponesou ti, kteří mají nejvíce prostředků.