• Zveřejněno: 04.06.2020
 
Pořádal:
- Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ( http://www.zdravotnickeodbory.cz )
- Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů ( https://www.lok-scl.cz )
 
Téma:
Práce zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách při pandemii COVID-19 a ocenění za ni, sliby politiků a skutečnost