• Zveřejněno: 01.06.2016

Předsednictvo Odborového svazu dopravy rozhodlo o konání stávky řidičů autobusové dopravy zajišťujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby. K tomuto rozhodnutí bylo Předsednictvo donuceno více než šestiměsíčními neúspěšnými jednáními na všech úrovních od vyhlášení stávkové pohotovosti dne 23.11.2015.

Stávka není primárně namířena proti zaměstnavatelům, ale na podporu výrazného zlepšení mzdových, pracovních a sociálních podmínek řidičů autobusů a na podporu změny systému soutěžení veřejných zakázek na nejnižší nabídkovou cenu.

Výběrová řízení na dopravní obslužnost vyhlašují kraje a výběr dle nejnižší nabídkové ceny jednak podporuje sociální dumping, jednak po dobu trvání smlouvy prakticky znemožňuje vedení plnohodnotného sociálního dialogu  a kolektivního vyjednávání ve firmách. Tento systém Odborový svaz zásadně odmítá. 

Odborový svaz dopravy žádá, aby obecně platným právním předpisem byly stanoveny nepodkročitelné mzdové nároky zaměstnanců pracujících v závazku veřejné služby.  

Tento požadavek podporuje Asociace krajů ČR.

Odmítáme dosavadní praxi, aby řidič trávil 300 hodin měsíčně v práci za základní mzdu 70 - 85 Kč na hodinu. Chceme výrazný růst základní hodinové  mzdy.

Tento požadavek již 1.12.2015 podpořil předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka i předseda Asociace krajů ČR JUDr. Michal Hašek.

Přesto po řadě jednání nedošlo k dohodě.

Odborový svaz dopravy s plnou vážnosti vyzývá vládu, samosprávy a všechny zúčastněné, aby období měsíců června a července využily k intenzivním jednáním o vyřešení sporu a předešly vážnému sociálnímu konfliktu.

Odborový svaz dopravy dlouho, korektně a trpělivě jednal. Nyní je řešení v rukou vlády.

Předsednictvo Odborového svazu dopravy rozhodlo, že pokud budou jednání neúspěšná, termín a rozsah stávky vyhlásí 3 dny před jejím konáním.

V Praze dne 1. června 2016

Luboš Pomajbík předseda

Odborového svazu dopravy

Přílohy: