• Zveřejněno: 14.07.2023
Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí s tím, aby poptávka po pracovní síle byla řešena pouze plošným náborem zahraniční pracovní síly. V prvé řadě by se měla pozornost obrátit na modernizaci průmyslu a dalších odvětví, průběžné vzdělávání a zvyšování kompetencí stávajících zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání a maximální využití domácí pracovní síly.
 
Celou tiskovou zprávu naleznete v příloze.
Přílohy: