• Zveřejněno: 16.09.2016
  • Autor: Bohumil Čáp

Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) vyhlásila i v letošním roce Světový den za důstojnou práci (WDDW), který se bude konat 7. října 2016. Odbory na všech kontinentech budou organizovat nejrůznější aktivity proti prekérním pracovním podmínkám, za zaměstnanost a odborová a zaměstnanecká práva.


Výzva Mezinárodní odborové konfederace

Model globálních dodavatelských řetězců, který dominuje světové ekonomice, podkopává důstojnou práci po celém světě, umocňuje vykořisťování a zvyšuje nerovnost. V situaci, kdy státy selhávají v regulaci chování nadnárodních společností vně a často i uvnitř svých hranic, tento ekonomický model znamená:

  • miliony lidí v zajetí otrocké a neformální práce ve výrobě zboží a poskytování služeb i pro nejznámější globální značky
  • mizivé mzdy a nejistá, prekarizovaná pracovní místa
  • vysoký počet úmrtí a úrazů v práci
  • potlačování základních práv pracujících sdružování a kolektivního vyjednávání
  • ničení životního prostředí
  • podkopávání demokracie a základních lidských práv
  • neexistenci sociální ochrany pro drtivou většinu světové populace

94 % pracujících v globálních dodavatelských řetězcích tvoří skrytou pracovní sílu světa, ve kterém si společnosti zajišťují pracovní sílu dodavatelským a outsourcingovým způsobem, aniž by při tom na sebe braly jakoukoliv odpovědnost nebo vykonávaly tzv. náležitou péči. Model dodavatelských řetězců nechává lidi a komunity po celém světě na holičkách. Pokud se společnosti jako Samsung mohou stát dominantním světovým hráčem tím, že s pracovní silou zachází jako s výrobními jednotkami namísto lidských bytostí, model dodavatelských řetězců je třeba od základu změnit. Pokud společnosti jako Apple odmítají platit spravedlivé daně, státy nemohou poskytovat základní služby, na které jejich občané a občanky spoléhají.

MEOK organizuje od roku 2008 7. října Světový den za důstojnou práci. V tento den se mobilizuje celý svět: odborové organizace celého světa se 7. října postaví za důstojnou práci. Důstojná práce musí být v centru vládních politik usilujících o znovunastartování růstu a budování globální ekonomiky, která klade důraz na potřeby lidí.

Pro Světový den za důstojnou práci není žádná akce příliš velká, ani příliš malá, ať už jde o diskuzní panel, masivní demonstraci, protestní dopis, happening nebo něco zcela jiného.

Letošním celosvětovým tématem je Konec korporátní nenasytnosti. Vyzýváme vás ke spojení svých akcí s tímto tématem, abychom soustředili tlak na ekonomickou proměnu, kterou svět zoufale potřebuje.

V solidaritě,

Sharan Burrow

 

Doporučení pro OS sdružené v ČMKOS

Tak jako v předešlých letech by naší snahou mělo být, aby se k WDDW navázaly odborové akce pořádané okolo tohoto data – mohou mít nejrůznější podobu a měly by se pokud možno přihlásit k celosvětovému (resp. i evropskému) odborovému hnutí za požadavky důstojné práce pro všechny.

Obracíme se na odborové svazy, aby se při svých akcích (může jít o setkání, školení, jednání, protesty atd.), které budou v uvedeném termínu 7. října (nebo kolem tohoto data) pořádat, přihlásily ke Světovému dni za důstojnou práci. Zároveň prosíme o informace o těchto akcích, včetně fotodokumentace, abychom je mohli oznámit MEOK a informovat o nich na webu ČMKOS ve zvláštní rubrice, kde budeme postupně zveřejňovat jak informace o aktivitách OS, tak další materiály.