• Zveřejněno: 17.02.2020
Dnes vyhlásili odboráři ze základních organizací firem MORA Moravia a KRODOS BUS stávkovou pohotovost a mítink na podporu kolektivního vyjednávání. My jejich aktivity a požadavky podporujeme! 
 
V Kroměříži vyhlášena stávková pohotovost zaměstnanců firmy KRODOS BUS. Už minulý rok začalo vyjednávání o dodatku ke kolektivní smlouvě, po několika kolech došlo k dohodě. Bohužel předseda představenstva firmy dodatek nepodepsal, takže dohoda mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem padla.Odboráři v Krodosu proto v reakci na toto chování vyhlásili stávkovou pohotovost.
 
Odborářky a odboráři z firmy MORA Moravia dnes pořádají mítink a předají vedení firmy petici na podporu kolektivního vyjednávání podepsanou zaměstnanci firmy. Hlavním cílem aktivity místních odborů je navýšení mezd o 7 %.