• Zveřejněno: 05.10.2023

Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR snížit v roce 2024 Národnímu památkovému ústavu příspěvek zřizovatele povede mj. ve svém důsledku ke krácení limitu na platy až o 4,4 %. Národní památkový ústav tak jako jediná příspěvková organizace ministerstva kultury bude nucen přistoupit v letošním roce k hromadnému propuštění.

Zástupci odborových organizací jsou přesvědčeni, že vynucené personální škrty vážným způsobem poškodí dlouhodobě a kvalifikovaně budovanou vyváženost systému zajišťování činností v rámci celého NPÚ. V otevřeném dopise proto apelují na ministra kultury Martina Baxu, aby znovu zvážil specifičnost činností Národního památkového ústavu, závažnost dopadů krácení příspěvku na jeho provoz a negativní důsledky, které toto krácení bude mít na tak významný segment naší kultury, jakým památková péče je. Vyzývají ministra kultury, aby hledal a našel finanční prostředky, které těmto negativním důsledkům zabrání.

Celý text otevřeného dopisu najdete zde:

Přílohy: