• Zveřejněno: 30.10.2023

Praha, 25. října 2023

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

Českomoravská konfederace odborových svazů a odborové svazy v ní sdružené se na Vás obracejí v souvislosti s projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů Senátem Parlamentu ČR na jeho schůzi dne 8. listopadu 2023. Pokud bude uvedený vládní návrh zákona přijat v podobě, v jaké byl Sněmovní tisk č. 488 schválen v Poslanecké sněmovně, pak svými dopady zásadně poškodí zaměstnance a jejich rodiny i možnosti zlepšování pracovních podmínek v kolektivním vyjednávání a zhorší i podmínky pro podnikání v České republice.

Ke zmírnění dopadů této vládní předlohy připravili společně sociální partneři (Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Českomoravská konfederace odborových svazů), které Vám v příloze zasíláme pro jejich případné využití při projednávání předloženého vládního návrhu zákona v Senátu, a které obsahují podrobné zdůvodnění postoje sociálních partnerů. Bohužel vláda po jednáních s představiteli sociálních partnerů vyhověla částečně pouze požadavkům týkajícím se právního režimu benefitů.

Společné pozměňovací návrhy sociálních partnerů se týkaly zmírnění navrhovaného navýšení úhrad z vydobytých nerostů, vypuštění úpravy týkající se dohod o provedení práce, zrušení navýšení daně ze zemědělské půdy, zrušení navrhovaného daňového režimu příspěvků na stravování zaměstnanců v průběhu pracovní směny, zrušení navrhovaného daňového režimu benefitů poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům, ponechání stávajícího odpočtu členských příspěvků členů odborových organizací od základu daně z příjmů fyzických osob, ponechání stávajících podmínek tvorby sociálního fondu a FKSP, a zachování osvobození metalurgických a mineralogických procesů a postupů od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, obracíme se proto na Vás se žádostí, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, byl Senátem Parlamentu ČR vrácen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s tím, že v něm budou zohledněny výše uvedené změny společně navrhované sociálními partnery.

S pozdravem

Josef Středula