• Zveřejněno: 08.01.2024

ČMKOS podpořila dětskou výtvarnou soutěž Lidé a roboti při práci zaměřenou na problematiku digitalizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), kterou vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s partnery soutěže.

Zadání soutěže vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2023–2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku.

Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou digitalizace v oblasti BOZP, zvýšit povědomí o výhodách a rizicích spojených s digitálními technologiemi a poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých. Důležité je zapojit mladé lidi teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí předcházet významným ekonomickým škodám, které mohou v případě nevhodného zavádění digitalizace na pracovišti vzniknout.

Mladí umělci budou soutěžit ve věkových kategoriích 6 až 10 let a 11 až 16 let. Své práce mohou přihlašovat do 31. března 2024.

Více informací o soutěži, včetně instruktážních materiálů pro učitele a přihlašovacího formuláře, je možné najít na webové adrese http://skoly.vubp.cz/soutez_lide-a-roboti-pri-praci.php.