• Zveřejněno: 09.03.2022
Usnesení 7. Sněmu ČMKOS z 8. března 2022
 
ČMKOS vyjadřuje plnou solidaritu ukrajinským občanům, jejichž země čelí ruské vojenské agresi, která je jasným a nezpochybnitelným porušením mezinárodního práva a především způsobuje ztráty na tom nejcennějším, na lidských životech. Válka do 21. století nepatří!

ČMKOS děkuje všem odborářům a odborářkám, kteří se zapojili do pomoci občanům Ukrajiny, kteří utíkají ze své země napadené ruskými agresory nebo přispěli k aktivní pomoci všem, kteří vedou boj na ochranu nezávislosti Ukrajiny.

ČMKOS požaduje svolat mimořádné jednání RHSD ČR k situaci na Ukrajině s tím,
že je ČMKOS připravena k jednání v takovém režimu, aby bylo možno projednat všechny aktuální požadavky a problémy spojené s mimořádnou situací a vyhlášeným stavem nouze.

ČMKOS podporuje stanoviska Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Evropské odborové konfederace (ETUC) k situaci na Ukrajině a Den akce za mír, který organizuje Evropská odborová konfederace dne 15. března 2022 v Bruselu.

ČMKOS zároveň vnímá současnou situaci na českém trhu práce za velmi křehkou.

Při předpokladu urychleného pracovního začlenění 200 000 uprchlíků, dalšího přerozdělení kvót v rámci pracovní migrace (cca 40 000) nebude možné dostatečně realizovat služby zaměstnanosti ze strany ÚPČR pro občany ČR, a to včetně aktivní politiky zaměstnanosti – nebudou vhodná pracovní místa. Již nyní je v evidenci ÚP ČR cca 250 000 uchazečů o zaměstnání – ne všichni jsou nezaměstnatelní. Také vnímáme obavy z tlaku na nízké mzdy z důvodu zvýšeného náboru zahraničních zaměstnanců. ČMKOS považuje za nepřijatelné jakékoli další zvyšování kvót pro pracovní migraci na jiné země mimo Ukrajinu!

ČMKOS považuje v souvislosti se začleňováním občanů Ukrajiny na pracovní trh za nepřekročitelnou podmínku uplatnění principu stejného zacházení na trhu práce se všemi uchazeči o práci.

Přílohy: