Kandidát do Evropského parlamentu

  • Zveřejněno: 21.05.2019
Přední český imunolog Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. Svou erudicí přispěl ke zrušení karenční doby

Jak zvednout nízké důchody pečujících osob

  • Zveřejněno: 03.05.2019
Co navrhuje Komise pro spravedlivé důchody    V pátek 3. května 2019 se uskutečnilo III. zasedání Komise pro spravedlivé důchody za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Na tomto jednání byla diskutována opatření k odstranění nespravedlivě nízkých důchodů pečujících osob. Komise mimo jiné navrhla dopracování záměru na uplatnění doby péče o dítě od 4 do 9 let jako vyloučené doby.

Práce opět oslavila svůj svátek na Špilberku

  • Zveřejněno: 02.05.2019
Již tradičně oslavili odboráři 1. máj i na Špilberku v Brně. Oslavy pořádala Českomoravská konfederace odborových svazů, jako spolupořadatel se zúčastnil Odborový svaz KOVO. Mladší i starší návštěvníci si poslechli koncerty populárních hudebních skupin, byly zde rodinné soutěže a hry pro děti, ukázky práce policejních psovodů...      

Sociální nespravedlnost v záběru mladých odborářů

  • Zveřejněno: 30.04.2019
Ze setkání CEYTUN (Central European Youth Trade Unionist Network)   Středoevropští mladí odboráři se na počátku dubna sešli v Praze na setkání organizace CEYTUN (Central European Youth Trade Unionist Network). Věnovali se tématu sociální nespravedlnosti. Na setkání vystoupili i Josefa Středula a Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničních věcí.

Počet mrtvých se v loňském roce opět zvýšil!

  • Zveřejněno: 26.04.2019
Odbory symbolicky uctily oběti smrtelných pracovních úrazů   V Česku loni přibylo smrtelných pracovních úrazů. O život v práci přišlo 123 lidí. Každoročně 28. dubna si odbory na celém světě připomínají památku obětí pracovních úrazů, nemocí z povolání a zraněných při práci. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) uspořádala před svým sídlem v  Praze pietní akt k uctění památky těchto obětí.